Laat je angsten los en wordt gelukkig…

Laat je angsten los…

Een oud versje luidt:

“Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.”

En soms wordt hier nog aan toegevoegd:

“Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.”

Dit oude versje, waarvan de oorsprong teruggaat naar de zestiende eeuw, geeft aan dat angst en vrees voor gevaar en ander onheil meer leed en pijn kan bezorgen dan wat er werkelijk gebeurt. Uit angst kunnen we onszelf meer laten lijden dan in feite nodig is.

Mensen zijn krachtige en creatieve wezens. Met hun gedachten kunnen ze leuke dingen bedenken. Verre reizen. Fantastische dromen. Een mooie visualisatie. Maar gedachten kunnen bij mensen ook leiden tot nachtmerries en angstdromen.

  • Hoe gelukkig ben jij? Is jouw glas nog half vol? Of heb je hem al half leeg gemaakt?
  • Zie je de kansen in de mogelijkheden die je worden aangereikt, of is jouw drempel eerder een hoge stapel hout?
  • Ben je optimistisch van aard, of eerder pessimistisch?
  • Het is maar hoe je in het leven staat. En hoe je omgaat met wat er op je pad komt.
  • Hoe ga jij om met die uitdagingen?

We leven nu in een tijd die veel uitdagingen met zich meebrengt. Uitdagingen op micro niveau voor jou, voor je gezin, familie en buren, vrienden en kennissen.

En uitdagingen op macro niveau voor verschillende bevolkingsgroepen. Uitdagingen voor de Nederlandse samenleving. Uitdagingen voor onze Europese gemeenschap.

Maar ook uitdagingen op macroniveau. Mondiaal, voor de hele wereld. Zoals hongersnood, natuurrampen, schuldencrisis, de beurzen die over de hele wereld onder druk staan en het doemdenken destijds rond het einde van 2012. IS in Syrië, Irak, Afghanistan. De spanningen tussen Oekraïne met Europa enerzijds tegen Rusland anderzijds. De besmettingen met corona, de ziekenhuisopnames en sterfgevallen. De vaccinatiecampagnes en het omstreden coronapaspoort waardoor een tweedeling in de maatschappij kan ontstaan. Noem maar op.

Waar wordt jij nog gelukkig van?

Om in dit leven gelukkig te zijn ben je afhankelijk van je startpunt. Waar ben je mee geboren (nature) en hoe werd je daarna opgevoed (nurture)? Vanuit dit startpunt bewandel je je eigen weg. Een weg met alle ups en downs die jij tegen komt.

Ook is het belangrijk hoe jij zelf met je weg omgaat. Welke keuzes jij maakt en waarom. En hoe je in het leven staat. Ben je daar tevreden over of wil je er eigenlijk iets aan veranderen? En wat zou je er dan aan willen veranderen?

Zoals hierboven al gezegd zijn mensen krachtige en creatieve wezens. De bekende Indiër Mahatma Gandhi heeft eens gezegd: “Be the change you want to see in the world”. In het Nederlands wordt daarmee gezegd: “Wees zelf de verandering die jij in de wereld wilt zien”.

Voor mij betekent het dat als je een verandering bij jezelf, in je omgeving, in de wereld wilt zien, jij die verandering vanuit jezelf moet gaan inzetten en vorm gaan geven. Je kan niet wachten totdat iemand anders die verandering voor je gaat doen. Jij moet jouw eigen stappen zetten. Jij, en niemand anders.

Jij hebt de creativiteit, de kracht, de passie om jouw eigen denken, jouw eigen leven en eigen omgeving te veranderen. Leef vanuit je hart. Leef vanuit jezelf.

Ben je al positief en voel je jezelf al gelukkig? Goed zo. Ga daar mee door.

Voel je jezelf niet zo gelukkig en wil je dat veranderen? Goed zo. Ga daar mee door. En ga die verandering ook werkelijk in. Geef vorm aan die verandering.

Natuurlijk is het vreselijk om ongelukkig te zijn. Zeker als je echt pijn hebt. Als je echt moet lijden. Dan zou het goed zijn om te onderzoeken op welke manier die pijn en dat lijden minder zwaar kan zijn. En beter te dragen. Waardoor je jezelf toch wat gelukkiger kan gaan voelen.

Ik weet dat iemand, die niet zo positief van aard is, niet zo maar even een knopje om kan zetten en ineens het stralende zonnetje is. Maar ook weet ik dat je iets ook op een andere manier kan bekijken. En dat dan kan leiden tot andere inzichten die misschien positiever zijn.

De laatste jaren is er een nieuwe stroming in de wetenschap ontstaan, gebaseerd op heel oude wijsheid: positieve psychologie of de wetenschap van het geluk. Mensen die gelukkig zijn ervaren het leven voortdurend als een uitdaging. Voor hen is het leven opwindend, avontuurlijk en inspirerend. Toch is het lang niet eenvoudig om gelukkig te zijn en dat te blijven. Het vereist veel zelfkennis en innerlijke vrijheid. Het geluk kan echter verstoord worden doordat iemand het verkeerde werk doet, ongezond leeft, met verkeerde mensen omgaat, te weinig voor zichzelf opkomt of onverwerkte ellende uit zijn verleden met zich meedraagt.

LifeCoaching is erop gericht deze geluk verstorende factoren bij mensen te onderkennen en hun leven zodanig te ontwerpen of te ‘restylen’ dat er optimaal geluk ontstaat. Wil je gelukkig worden dan is het nodig dat je een goede balans vindt in jouw leven én in jouw persoonlijkheid.

LifeCoaching richt zich op beide. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van je zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van je talenten, afstemming van je loopbaan op je levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.

Laat je angsten los. Vertrouw op jezelf!

Vertrouw op je inspiratie en creativiteit. Vertrouw op je innerlijke kracht en je wijsheid. Vertrouw er op dat wat er ook gebeurt, je genoeg inspiratie en creativiteit zal hebben om nieuwe wegen te zien. En dat je voldoende kracht en wijsheid zal hebben om deze wegen af te leggen.

Kortom… Laat je angsten los en wordt gelukkig!

In mijn opleiding bij het Atma Instituut in Amersfoort heb ik een aantal nieuwe en mooie technieken geleerd om je te helpen bij het ontdekken van jouw gelukverstorende factoren en je te helpen bij het vinden van een goede balans.

Heb je vragen of wil je meer informatie?

Of heb je interesse in coaching?

Bel of mail me dan eens om kennis te maken.