De kracht van affirmatie ‘Ik hou van mezelf’…

 

 

 

De kracht van affirmatie ‘Ik hou van mezelf’

Affirmaties hebben een bepaalde kracht als ze worden herhaald. Zij bevestigen dan wie je wilt zijn. De kracht van herhaling zorgt er dan voor dat de ‘wens’ die je uitspreekt werkelijkheid kan worden. Iedereen gebruikt wel affirmaties, maar meestal worden die in negatieve zin gebruikt. Je kan leren om affirmaties te gebruiken om je gewenste doel te bereiken.

 

Wat zijn affirmaties?

Affirmaties zijn korte zinnen die je kracht geven. Positieve woorden die bevestigen hoe jij je wilt voelen. Bijvoorbeeld: “Ik ben gezond en positief.” Een affirmatie is dus een positieve bevestiging, uitgesproken met gevoel. Je kunt zo’n affirmatie ook in gedachten opzeggen.

 

Affirmatie ‘Ik hou van mezelf…’

De volgende affirmatie heeft tot doel dat je jezelf accepteert zoals je bent en je (meer) van jezelf gaat houden. Meestal zeggen we wel van anderen te houden, maar vinden we het moeilijk om van onszelf te houden. Om dat te erkennen. Terwijl een groot deel van onze genezing en heelworden zit in het kunnen houden van onszelf zoals we zijn.

 

Affirmatie:
Ik accepteer mezelf zoals ik ben
Ik waardeer mezelf om wie ik ben
Ik hou van mezelf

Het recept:

De kracht van een affirmatie zit in het herhalen. Daarom wordt bij deze affirmatie het volgende recept gegeven:
# Ga voor de spiegel staan en kijk jezelf aan.
# Spreek deze affirmatie 3x achter elkaar hardop uit.
# Doe dit 3x per dag, minimaal 30 dagen achter elkaar.

 

Resultaat:

Clienten/coachees die deze affirmatie beoefenen zie ik binnen een half jaar anders lopen, meer rechtop, en kijken helderder uit hun ogen. Zij staan met meer zelfvertrouwen in het leven.

Meer affirmaties:

Louise Hay heeft diverse boeken geschreven waarin zij over affirmaties en de kracht ervan heeft geschreven.

 

Veel succes,