LifeCoaching

LifeCoaching = Samen werken aan jouw LifeDesign…
 

Als LifeCoach help ik mensen om hun leven weer vorm te geven. Vanuit hun diepste wensen en talenten, in alle levenssferen en levensfasen.

Hierbij onderzoeken we drie wezenlijke levensvragen:

# Wie ben ik…

# Wat kan ik…

# Wat wil ik…

LifeCoaching is een vorm van coaching waarin het hele leven onder de loep wordt genomen omdat alles in je leven invloed heeft op je huidige leven en wat je daarin tegen komt.

Het doel van LifeCoaching is om jouw levensgeluk op alle gebieden van je leven te verhogen. Niet alleen thuis, of op je werk, maar overal. Daarom wordt er zowel naar jouw privéleven gekeken en naar jouw werksituatie. Naar je opvoeding en naar je relaties en vriendschappen. Naar wat er in jouw leven is gebeurd en hoe je hiermee om bent gegaan.

Door die factoren te onderkennen die jouw geluk verstoren, kunnen we jouw leven zodanig opnieuw ontwerpen, re-stylen, zodat je weer optimaal gelukkig kunt worden.

Om gelukkig te worden is het nodig om een goede balans te vinden in je leven en in alle aspecten van jouw persoonlijkheid.

In onze gesprekken/sessies staat jouw LifeDesign centraal:

# Wat is het leven dat jij wenst te leiden? Hoe wil je dat vorm geven? Wat houd je daarbij tegen?

# Wat is er in jouw leven gebeurd waardoor je niet kan leven zoals jij dat wenst?

# Wat kom je tegen en hoe ga je daar mee om?

# Wat is jouw doel in dit leven? Waar ligt jouw hart, jouw passie?

# Wat zijn je talenten en kwaliteiten? Hoe zet je die in? Welke nog niet en waarom?

# Welke relaties zijn voor jouw belangrijk? Privé? Op je werk? Hoe werk je daar aan?

# Wat is voor jouw een goede balans tussen werk en privé? Tussen thuis en familie, vrienden?

# Hoe ziet jouw nieuwe leven er uit? Hoe geef je dat vorm?

Binnen LifeCoaching wordt onder andere gewekt aan/met:

 …aandacht, affirmaties, angsten, belemmeringen, boosheid, competenties, deelpersoonlijkheden, bodydrum, familie, geluk, innerlijke criticus, innerlijke kracht, innerlijk kind, kwaliteiten, liefde, loopbaan, meditatie, mogelijkheden, opdrachten, oefeningen, passie, privé, relaties, talenten, teamontwikkeling, thuis, visie, visualisatie, wandelcoaching, werk, zelfvertrouwen, zielsverlangens, zingeving…

…Iedere dag breekt een nieuwe kans aan om weer gelukkig te zijn…

Zonsopkomst