Op de golven van verandering, deel 2: Tsunami van Liefde

 

Op de golven van verandering, deel 2:

De Tsunami van Liefde: Dienstbaar aan Jezelf – Dienstbaar aan Anderen 

 

Een vervolg op ‘Op de golven van verandering’ van 3 april 2017

 

The Tsunami of Love of de Tsunami van Liefde, the Wave of Love of de Golf van Liefde, Wave X, Photonbelt of Fotonengordel…

Aanduidingen voor de sterke kosmische golven van hoog frequente energieën die ons zonnestelsel momenteel raken en nog waarin we ons nog jarenlang zullen bevinden. Energieën die de Aarde sterk beinvloeden. En ons dus ook.

Zo verandert nu al ons DNA, vermeerdert ons bewustzijn, ondergaan we verschillende lichamelijke veranderingen, veranderingen in relaties, worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en zijn er steeds meer onthullingen over zaken die voor ons verborgen werden gehouden of ons anders werden voorgespiegeld. Noem maar op.

Onze hele samenleving gaat er anders uitzien op onze weg naar het Gouden Tijdperk. Op onze weg naar een andere samenleving. Op onze Weg naar Zielsvreugde…

Deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. Iedereen maakt heftige dingen mee. Thuis, in je relatie, met je kinderen, in je familie, in je werk.
Allerlei verborgen dingen spelen op en moeten gezien worden. Ervaringen die je weg hebt gestopt, dingen die lang geleden zijn gebeurd maar nog niet op hun plaats zijn gevallen. Dingen die nog geheeld moeten worden.

Ook dingen die je niet direct bij jezelf herkent, die in vorige levens speelden en nu tegen het licht gehouden willen worden. Oud karma dat naar boven komt. Groepskarma, niet direct van jezelf maar van de zielengroep waartoe jij behoort. Een van de belangrijkste dingen die je nu kunt doen is om dit karma los te laten. Te zien en te helen door get te omarmen en vervolgens te laten gaan, want daar is het nu de tijd voor. Vraag je niet af waar het vandaan komt, maar laat het gaan. Niet de oorzaak is belangrijk, maar het proces.

Vraag je niet af waarom jou dit overkomt, want daarop is maar een antwoord mogelijk: ‘Omdat jij hiertoe in staat bent!’

image

 

Hoe komen we deze tijd van verandering naar het Licht gemakkelijker door? Hoe maken we gemakkelijker gebruik van deze hoog energetische golf van Liefde?

Een rivier kun je niet duwen, maar je kunt wel mee deinen op de golven van verandering…

De golf van Liefde geeft al aan dat je op deze golven mee mag deinen, door gebruik te maken van je eigen mogelijkheden tot Liefde. Iedereen heeft mogelijkheden om lief te hebben, liefde te geven, liefde te zijn. Gebruik je intuitie om jouw liefde in te zetten, om die in gemakkelijke, maar ook moeilijke situaties te gebruiken. Houd van jezelf, houd van anderen.

Vergeet niet om van jezelf te houden. Dit heeft niets met egoisme te maken, want hoe zou je van een ander kunnen houden als je niet weet hoe je van jezelf kunt houden?

‘Service to Self – Service to Others’ is een prachtige manier om op de golven van Liefde mee te kunnen deinen. Overigens wordt met ‘Service to Self’ ook jouw dienstbaarheid aan jouw Ziel en je Hogere Zelf bedoeld. Door goed voor jezelf te zorgen. Jezelf lief te hebben.

Orienteer je elke dag steeds meer op ‘dienstbaarheid aan anderen’. Focus je meer op ‘Houden van’ en focus je meer op het verhogen van je ‘niveau van Vibratie en Bewustzijn’ en leer om ‘Jezelf en anderen te vergeven’ en zo ‘Karma los te laten’. Dit zal de vibratie van onze planeet Aarde, het ‘Collectieve bewustzijn van de mensheid’ veranderen en de ‘Mensheid met zeker één persoon tegelijk’ veranderen, zelfs als jij zelf die éne persoon blijkt te zijn.

 

Dienstbaar aan jezelf – en dienstbaar aan anderen…

Hieronder volgt een opsomming van manieren waarop je dienstbaar aan jezelf en dienstbaar aan anderen kunt zijn. Hoe jij jouw Liefde aan jezelf en jouw Liefde aan anderen kunt inzetten. Vul het voor jezelf aan.

# Wees mild voor jezelf – en wees mild voor anderen…

# Heb compassie met jezelf – en heb compassie met anderen…

# Kom voor jezelf op – en kom voor anderen op…

# Heb respect voor jezelf – en heb respect voor anderen…

# Laat je niet kwetsen – en kwets een ander niet…

# Zorg goed voor jezelf – en zorg goed voor anderen…

# Vergeef jezelf – en vergeef anderen…

# Heb aandacht voor je eigen behoeften – en heb aandacht voor de behoeften van anderen…

# Geef je eigen mening – en luister naar de mening van anderen…

# Laat jezelf niet onderdrukken – en onderdruk anderen niet…

# Houd van jezelf – en houd van anderen…

# Doe dagelijks activiteiten die jouw vibratie verhogen (meditatie, wandelen, tijd doorbrengen in de natuur, leuk werk) – en nodig anderen uit om mee te gaan…

# Doe iedere dag iets voor een ander (een goede daad) – en sta toe dat een ander ook iets voor jou doet…

# Gun jezelf plezier – en gun anderen ook hun plezier(tjes)…

# Neem complimentjes dankbaar in ontvangst – en geef anderen op tijd een complimentje…

# Voel de geborgenheid die anderen je geven – en geef anderen geborgenheid bij jou…

# Bedank een ander voor wat hij/zij doet – en sta open voor de bedankjes van anderen…

# Voel dat liefde en relatie sterker is dan het materiele – en straal dat ook naar anderen uit…

# Geef jezelf de erkenning en waardering die jij verdient – en geef de ander ook de erkenning en waardering die hij/zij verdient…

# Wees verantwoordelijk voor jouw eigen gedrag – en laat de verantwoordelijkheid voor het gedrag van een ander ook bij die ander…

# Jij kunt alleen jezelf veranderen – en anderen kunnen alleen zichzelf veranderen…

# Wees tevreden met wat jij bereikt hebt op jouw weg – en wees blij met wat anderen op hun weg hebben bereikt…

# Accepteer jouw weg naar zielsvreugde – en accepteer dat ieder zijn/haar eigen weg heeft naar zielsvreugde…

# Ontwikkel je intuitie met je (innerlijke) zelf – en ontwikkel je telepathische vermogens met anderen…

# Verhoog je vibratie – en laat anderen hiervan genieten…

# Laat angst los – en laat anderen zien hoe je dit doet…

# Deel met anderen wat je hebt – en ontvang wat anderen met jou kunnen delen…

# …

# …

 

4 april 2017,

Frank Withoos

Laat je angsten los en wordt gelukkig…

 

Laat je angsten los en wordt gelukkig

 

Een oud versje luidt:

“Een mens lijdt dikwijls ’t meest
Door ’t lijden dat hij vreest
Doch dat nooit op komt dagen.
Zo heeft hij meer te dragen
Dan God te dragen geeft.”

 

En soms wordt hier nog aan toegevoegd:

“Het leed dat is, drukt niet zo zwaar
Als vrees voor allerlei gevaar.
Doch komt het eens in huis,
Dan helpt God altijd weer
En geeft Hij kracht naar kruis.”

 

Dit oude versje, waarvan de oorsprong teruggaat naar de zestiende eeuw, geeft aan dat angst en vrees voor gevaar en ander onheil meer leed en pijn kan bezorgen dan wat er werkelijk gebeurt. Uit angst kunnen we onszelf meer laten lijden dan in feite nodig is.

 

Mensen zijn krachtige en creatieve wezens. Met hun gedachten kunnen ze leuke dingen bedenken. Verre reizen. Fantastische dromen. Een mooie visualisatie. Maar gedachten kunnen bij mensen ook leiden tot nachtmerries en angstdromen.

Hoe gelukkig ben jij? Is jouw glas nog half vol? Of heb je hem al half leeg gemaakt?

Zie je de kansen in de mogelijkheden die je bekijkt of eerder de drempels?

Ben je optimistisch van aard, of eerder pessimistisch?

Het is maar hoe je in het leven staat. En hoe je omgaat met wat er op je pad komt.

Hoe ga jij om met die uitdagingen?

 

We leven nu in een tijd die veel uitdagingen met zich meebrengt. Uitdagingen op micro niveau voor jou, voor je gezin, familie en buren, vrienden en kennissen.

En uitdagingen op macro niveau voor verschillende bevolkingsgroepen. Uitdagingen voor de Nederlandse samenleving. Uitdagingen voor onze Europese gemeenschap.

Maar ook uitdagingen op macroniveau. Mondiaal, voor de hele wereld. Zoals hongersnood, natuurrampen, schuldencrisis, de beurzen die over de hele wereld onder druk staan en het doemdenken destijds rond het einde van 2012. IS in Syrië, Irak, Afghanistan. De spanningen tussen Oekraïne met Europa enerzijds tegen Rusland anderzijds. Noem maar op.

Waar wordt jij nog gelukkig van?

 

Om in dit leven gelukkig te zijn ben je afhankelijk van je startpunt. Waar ben je mee geboren (nature) en hoe werd je daarna opgevoed (nurture)? Vanuit dit startpunt bewandel je je eigen weg. Een weg met alle ups en downs die jij tegen komt.

Ook is het belangrijk hoe jij zelf met je weg omgaat. Welke keuzes jij maakt en waarom. En hoe je in het leven staat. Ben je daar tevreden over of wil je er eigenlijk iets aan veranderen? En wat zou je er dan aan willen veranderen?

 

Zoals hierboven al gezegd zijn mensen krachtige en creatieve wezens. De bekende Indiër Mahatma Gandhi heeft eens gezegd: “Be the change you want to see in the world”. In het Nederlands wordt daarmee gezegd: “Ben zelf de verandering die jij in de wereld wilt zien”.

Voor mij betekent het dat als je een verandering bij jezelf, in je omgeving, in de wereld wilt zien, jij die verandering vanuit jezelf moet gaan inzetten en vorm gaan geven. Je kan niet wachten totdat iemand anders die verandering voor je gaat doen. Jij moet jouw eigen stappen zetten. Jij, en niemand anders.

Jij hebt de creativiteit, de kracht, de passie om jouw eigen denken, jouw eigen leven en eigen omgeving te veranderen. Leef vanuit je hart. Leef vanuit jezelf.

 

Ben je al positief en voel je jezelf al gelukkig? Goed zo. Ga daar mee door.

Voel je jezelf niet zo gelukkig en wil je dat veranderen? Goed zo. Ga daar mee door. En ga die verandering ook werkelijk in. Geef vorm aan die verandering.

 

Natuurlijk is het vreselijk om ongelukkig te zijn. Zeker als je echt pijn hebt. Als je echt moet lijden. Dan zou het goed zijn om te onderzoeken op welke manier die pijn en dat lijden minder zwaar kan zijn. En beter te dragen. Waardoor je jezelf toch wat gelukkiger kan gaan voelen.

Ik weet dat iemand, die niet zo positief van aard is, niet zo maar even een knopje om kan zetten en ineens het stralende zonnetje is. Maar ook weet ik dat je iets ook op een andere manier kan bekijken. En dat dan kan leiden tot andere inzichten die misschien positiever zijn.

 

De laatste jaren is er een nieuwe stroming in de wetenschap ontstaan, gebaseerd op heel oude wijsheid: positieve psychologie of de wetenschap van het geluk. Mensen die gelukkig zijn ervaren het leven voortdurend als een uitdaging. Voor hen is het leven opwindend, avontuurlijk en inspirerend. Toch is het lang niet eenvoudig om gelukkig te zijn en dat te blijven. Het vereist veel zelfkennis en innerlijke vrijheid. Het geluk kan echter verstoord worden doordat iemand het verkeerde werk doet, ongezond leeft, met verkeerde mensen omgaat, te weinig voor zichzelf opkomt of onverwerkte ellende uit zijn verleden met zich meedraagt.

 

LifeCoaching is erop gericht deze geluk verstorende factoren bij mensen te onderkennen en hun leven zodanig te ontwerpen of te ‘restylen’ dat er optimaal geluk ontstaat. Wil je gelukkig worden dan is het nodig dat je een goede balans vindt in jouw leven én in jouw persoonlijkheid.

LifeCoaching richt zich op beide. Er wordt in het bijzonder gewerkt aan de balans tussen werk en vrije tijd, verhoging van je zelfvertrouwen, hantering van stress, verbetering van communicatie, ontwikkeling van je talenten, afstemming van je loopbaan op je levensloop, verbetering van relaties en ontwikkeling van positieve toekomstvisies.

 

Laat je angsten los. Vertrouw op jezelf!

Vertrouw op je inspiratie en creativiteit. Vertrouw op je innerlijke kracht en je wijsheid. Vertrouw er op dat wat er ook gebeurt, je genoeg inspiratie en creativiteit zal hebben om nieuwe wegen te zien. En dat je voldoende kracht en wijsheid zal hebben om deze wegen af te leggen.

Kortom… Laat je angsten los en wordt gelukkig!

 

In mijn opleiding bij het Atma Instituut in Amersfoort heb ik een aantal nieuwe en mooie technieken geleerd om je te helpen bij het ontdekken van jouw gelukverstorende factoren en je te helpen bij het vinden van een goede balans.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Bel me dan op 06-37175452 of stuur een e-mail naar info@frankwithoos.nl

Heb je interesse in een coachingstraject? Laten we dan eens kennis maken.